Ανακοίνωση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες,

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία!

Την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, Δευτέρα 13-09-2021, και λόγω των αναγκαίων μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού COVID-19, o καθιερωμένος Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στην αυλή που βρίσκεται ανατολικά του σχολείου με εκπροσώπους εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Στον Αγιασμό θα μπορούν να παραβρίσκονται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών σε οριοθετημένο χώρο τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας και απόστασης 1,5μ.). Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο σχολείο από 9:00 π.μ. έως 9:15 π.μ. και θα αποχωρήσουν στις 10:15 π.μ..

Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο θα γίνει μόνο με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος self-test, το οποίο διενεργείται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα: την Δευτέρα και την Τρίτη. Κατ’ εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου ο έλεγχος θα διενεργηθεί την Κυριακή και την Τρίτη. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη για μαθητές και γονείς-κηδεμόνες.

Μετά τον Αγιασμό, οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης με έναν συνοδό γονέα-κηδεμόνα θα οδηγηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα τους δοθούν οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στις τάξεις τους.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

 

Ο Διευθυντής

 

Λεωνίδας Ι. Ευθυμίου

 

 

Οδηγίες σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονωιό covid 19.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά με Υγεία σε σας και στα μέλη των οικογένειών σας.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2707/05-05-2021 και την Υ.Α με αρ. 50209/ΓΔ4/05-05-2021, “Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονωιό covid 19” σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονωιό Covid 19, είναι υποχρεωτικός για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους/τις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 10-05-2021.

2. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του μαθητή/τις μαθήτριας. Ο έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

4. Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα, self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία “Σχολική κάρτα για covid 19” ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

5. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος , εάν είναι θετικό εκδίδουν τη δήλωση θετικού αποτελέσματος και μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μία δημόσια δομή για δωρεάν επανέλεγχο. Μέχρι τον επανέλεγχο παραμένουν κατ’οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της Σχολικής Κάρτας covid 19, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

7. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια υποχρεούται να επιδεικνύει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης διδακτικής ώρας και θα την έχει μαζί του έως το επόμενο διαγνωστικό έλεγχο που θα διενεργείται κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-2022

Ιωάννινα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021.

Οι εγγραφές για τα τέσσερα σχολεία της Ανατολής και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (Βρυσούλας) θα γίνουν συνολικά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής και στη συνέχεια θα γίνει η κατανομή στα σχολεία. Αυτό θα συμβεί για να υπάρξει ισόρροπη κατανομή σε σχέση με τη χωρητικότητα των σχολείων έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όσοι από τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α΄τάξη έχουν αδέλφια σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σχολεία, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στο σχολείο αυτό.

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται και θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής στην Α’ τάξη την ανασύρετε από τον σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΕΣ-21_22-ΑΙΤΗΣΗ και τη φέρνετε συμπληρωμένη
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας(δε θα το φέρετε εσείς, θα το αναζητήσει το σχολείο)
 3. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή συμβόλαιο κατοικίας για πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας.
 4. Αντίγραφα σελίδων Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή ΑΔΥΜ (επιστρέφεται συμπληρωμένο)
 6. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ νόμου 105 (ν. 1599/86) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του κηδεμόνα για ασφαλή αποχώρηση του μαθητή.
 8. Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

*Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τα στοιχεία του 6ου Δημ. Σχoλείου είναι:

Ταχ. Δ/νση: M.Τριανταφυλλίδη 29, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 2651021467

e-mail: mail@6dim-ioann.ioa.sch.gr

 

Τα στοιχεία του 1ου Δημ. Σχ.Ανατολής είναι:

Ταχ. Δ/νση: Ομήρου 5, Ανατολή Ιωαννίνων

Τηλέφωνο: 2651048321/48791

e-mail: 1dimanat@sch.gr

Ώρες εγγραφής 09:00π.μ. – 10:00π.μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: παρακαλούμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα προσκομίσετε σε πλαστική διαφάνεια και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας COVID-19 (χρήση μάσκας, αντισηπτικού) και σας ενημερώνουμε ότι θα γίνεται θερμομέτρηση στο σχολείο πριν την είσοδο.

Από τη Δ/νση

Αναστολή λειτουργίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,
Με σημερινή του απόφαση, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, αναστέλλει για αύριο
Δευτέρα 15-02-2021  τη λειτουργία των Σχολείων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική
ακεραιότητα των μαθητών/τριών.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εφαρμοστεί το εβδομαδιαίο
ωρολόγιο  πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης όπως ισχύει, από 14:10 έως 17:20.
Ο Διευθυντής του Σχολείου

Οδηγίες για εγγραφή στο ΠΣΔ.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Παρακαλούμε, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), να προβείτε στην εγγραφή τους.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο:

https://register.sch.gr/students/

ενώ αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

Καλό θα είναι να εκτυπώσετε ή να γράψετε σε ένα χαρτί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του/της μαθητή/τριας για να μη μπαίνετε στη διαδικασία ανάκτησης σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

Αν, ωστόσο, έχετε κάνει εγγραφή στο ΠΣΔ και έχετε χάσει τους κωδικούς πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση κωδικών στο σύνδεσμο:

https://www.sch.gr/manual/registerintro/#password

Οι πληροφορίες ανάκτησης θα έρθουν στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να κάνετε ανάκτηση κωδικών με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δάσκαλο του τμήματος προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα από το Σχολείο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι κωδικοί του ΠΣΔ είναι απαραίτητοι για την είσοδο των μαθητών/τριών στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι διαθέσιμες πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η e-me (http://e-me.edu.gr) και η eclass (https://eclass.sch.gr/). Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους μπορείτε να βρείτε στην πρώτη σελίδα κάθε πλατφόρμας.

 

Ο  Διευθυντής

 

Λεωνίδας Ι. Ευθυμίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΨΕΙΡΩΝ.

Οι ψείρες είναι γκρι και καφέ χρώματος με έξι πόδια και δεν μπορούν να πετάξουν (δεν έχουν φτερά) ή να πηδήξουν (τα πόδια τους δεν είναι πολύ δυνατά) οπότε μετακινούνται περπατώντας. Η ψείρα γεννά αυγά τα οποία ονομάζονται κόνιδες και εκκολάπτονται μετά από 7-10 μέρες. Το κέλυφος από τα αυγά και οι κόνιδες είναι λευκά, οπότε είναι πολύ εύκολο να τα μπερδέψει κάποιος για νιφάδες από ξηροδερμία ή πιτυρίδα γι αυτό ο ευκολότερος τρόπος για να εντοπίσετε τις ψείρες είναι να ελέγχετε τακτικά τα μαλλιά του παιδιού σας (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) με το ειδικό χτενάκι στο τριχωτό της κεφαλής και συγκεκριμένα στις ρίζες των μαλλιών, στον αυχένα και πίσω από τα αυτιά.

 • Αποφύγετε το παιδί σας να χρησιμοποιεί αντικείμενα- όπως χτένες και σκουφάκια- άλλων παιδιών. Είναι καλό να του μάθετε πως μερικά πράγματα είναι προσωπικά.
 • Προληπτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ειδική λοσιόν η οποία αλλάζει το ph της επιδερμίδας του κεφαλιού, εμποδίζοντας τες να αναπτυχθούν.
 • Έλεγχος της κεφαλής του παιδιού μια φορά την εβδομάδα στα σημεία που αναφέρονται παραπάνω (ρίζες των μαλλιών, στον αυχένα και πίσω από τα αυτιά).
 • Εάν ακούσετε ότι κάποιος φίλος του παιδιού σας ή συμμαθητής του έχει «κολλήσει» ψείρες καλό είναι να γίνεται παράλληλη αγωγή και στα υπόλοιπα παιδιά της «παρέας».
 • Εάν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας έχει «κολλήσει» ψείρες λούστε τα μαλλιά του με φαρμακευτικό σαμπουάν που βοηθά στην αποκόλληση και απομάκρυνση της κόνιδας (αυγά της ψείρας).
 • Μετά από κάθε λούσιμο χτενίστε με ψιλή χτένα από την ρίζα έως την άκρη τουλάχιστον δυο φορές.
 • Πλύνετε τα ρούχα και τα κλινοσκεπάσματα σε υψηλή θερμοκρασία (50-60 βαθμούς).
 • Απολυμάνετε βούρτσα και χτένα σε οινόπνευμα για τουλάχιστον μια ώρα.

 

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ.

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

1 2 3 4