Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Μανώλη Τριανταφυλλίδη 29

Τ.Κ. 45221

Ιωάννινα

 

Τηλέφωνο:

2651021467

 

E-mail:

mail@6dim-ioann.ioa.sch.gr