Οδηγίες για τις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Στα πλαίσια της τηλεκπαίδευσης για το Δημοτικό σας ενημερώνουμε ότι οι προτεινόμενες από το Υπουργείο πλατφόρμες είναι η eclass και η e-me. Oι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας θα χρησιμοποιήσουν τις εξής πλατφόρμες ανά τμήμα και ειδικότητα:

 

Α1: e-me    Α2: e-me    Β1: e-me    Β2: e-me    Γ1: eclass    Γ2: e-me

Δ1: e-me    Δ2: e-me    Ε1: e-me    Ε2: e-me    ΣΤ1: e-me    ΣΤ2: eclass

Τμήμα ένταξης: eclass  Τμήμα υποδοχής: e-me Εικαστικά: e-me

Αγγλικά (κα Αγγελάκη): eclass    Αγγλικά (κα Κεραμίδα): e-me

Γαλλικά: eclass           Γερμανικά: e-me

Πληροφορική: e-me    Μουσική: e-me

Γυμναστική (κα Παπαστεργίου): e-me    Γυμναστική (κα Ντάνη): e-me

Γυμναστική (κος Παναγιωτόπουλος): eclass     Θεατρική Αγωγή: eclass

 

Όσοι μαθητές έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θα πρέπει με τους κωδικούς αυτούς να κάνουν είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η είσοδος στην πλατφόρμα τουλάχιστον μία φορά είναι απαραίτητη, για να μπορέσει ο κάθε εκπαιδευτικός να εντοπίσει και να προσκαλέσει τους μαθητές στα αντίστοιχα μαθήματα του eclass ή τις κυψέλες του eme. Αν ένας μαθητής έχει εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες, τότε θα πρέπει να γίνει είσοδος και στις δύο πλατφόρμες.

 

Οι εκπαιδευτικοί αφού εντοπίσουν τους μαθητές, θα τους στείλουν αίτημα συμμετοχής στα αντίστοιχα μαθήματα και κυψέλες. Αφού οι μαθητές κάνουν αποδοχή στα αιτήματα αυτά θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση.

 

Οδηγίες χρήσης για τις πλατφόρμες θα βρείτε εδώ:

Eclass

  • Βρίσκετε την πλατφόρμα στη σελίδα: https://eclass.sch.gr/
  • Εγχειρίδιο χρήσης:

https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf

 

e-me

  • Βρίσκετε την πλατφόρμα στη σελίδα: e-me.edu.gr
  • Εγχειρίδιο χρήσης:

https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf

  • Βοηθητικά Βίντεο:

https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos

Αφήστε μια απάντηση