Επανέναρξη λειτουργίας 6ου Δ.Σ. Ιωαννίνων.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

στα πλαίσια της επανέναρξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από 01/06/2020, παρακαλούμε να μεταβείτε στις ηλεκτρονικές τάξεις μαθημάτων για να ενημερωθείτε ως προς τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών στο Σχολείο.