ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-2022

Ιωάννινα, 26 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 20 Μαρτίου 2021.

Οι εγγραφές για τα τέσσερα σχολεία της Ανατολής και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (Βρυσούλας) θα γίνουν συνολικά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής και στη συνέχεια θα γίνει η κατανομή στα σχολεία. Αυτό θα συμβεί για να υπάρξει ισόρροπη κατανομή σε σχέση με τη χωρητικότητα των σχολείων έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όσοι από τους μαθητές που θα εγγραφούν στην Α΄τάξη έχουν αδέλφια σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σχολεία, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στο σχολείο αυτό.

Στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται και θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής στην Α’ τάξη την ανασύρετε από τον σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΕΣ-21_22-ΑΙΤΗΣΗ και τη φέρνετε συμπληρωμένη
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας(δε θα το φέρετε εσείς, θα το αναζητήσει το σχολείο)
  3. Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή συμβόλαιο κατοικίας για πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας.
  4. Αντίγραφα σελίδων Βιβλιαρίου Υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή ΑΔΥΜ (επιστρέφεται συμπληρωμένο)
  6. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ νόμου 105 (ν. 1599/86) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του κηδεμόνα για ασφαλή αποχώρηση του μαθητή.
  8. Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

*Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τα στοιχεία του 6ου Δημ. Σχoλείου είναι:

Ταχ. Δ/νση: M.Τριανταφυλλίδη 29, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 2651021467

e-mail: mail@6dim-ioann.ioa.sch.gr

 

Τα στοιχεία του 1ου Δημ. Σχ.Ανατολής είναι:

Ταχ. Δ/νση: Ομήρου 5, Ανατολή Ιωαννίνων

Τηλέφωνο: 2651048321/48791

e-mail: 1dimanat@sch.gr

Ώρες εγγραφής 09:00π.μ. – 10:00π.μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: παρακαλούμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα προσκομίσετε σε πλαστική διαφάνεια και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας COVID-19 (χρήση μάσκας, αντισηπτικού) και σας ενημερώνουμε ότι θα γίνεται θερμομέτρηση στο σχολείο πριν την είσοδο.

Από τη Δ/νση

Αφήστε μια απάντηση