Οδηγίες σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονωιό covid 19.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Χριστός Ανέστη, Χρόνια πολλά με Υγεία σε σας και στα μέλη των οικογένειών σας.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2707/05-05-2021 και την Υ.Α με αρ. 50209/ΓΔ4/05-05-2021, “Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονωιό covid 19” σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονωιό Covid 19, είναι υποχρεωτικός για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους/τις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 10-05-2021.

2. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του μαθητή/τις μαθήτριας. Ο έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

4. Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα, self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία “Σχολική κάρτα για covid 19” ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

5. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος , εάν είναι θετικό εκδίδουν τη δήλωση θετικού αποτελέσματος και μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μία δημόσια δομή για δωρεάν επανέλεγχο. Μέχρι τον επανέλεγχο παραμένουν κατ’οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της Σχολικής Κάρτας covid 19, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

7. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια υποχρεούται να επιδεικνύει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης διδακτικής ώρας και θα την έχει μαζί του έως το επόμενο διαγνωστικό έλεγχο που θα διενεργείται κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση